TZ: Happening na Nové radnici v Ostravě upozorní na porušování práv LGBT+ lidí v ČR i ve světě

Happening na Nové radnici v Ostravě upozorní na porušování práv LGBT+ lidí v ČR i ve světě


Ostrava, 10. 9. 2020 – Konec srpna se v Ostravě nesl ve znamení lidských práv pro všechny bez rozdílu. Městem prošel LGBT+ průvod, ten však letos místo tradičních extremistů narazil na nečekané odpůrce. Happening Ostravského PRIDU nyní upozorní na potřebu dodržování základních práv a nezavírání očí před tím, co se děje u našich zahraničních partnerů.


Kolektiv Ostravský PRIDE na letošní průvod pozval primátora Macuru a zároveň jej požádal o vyvěšení duhové vlajky na radnici k vyjádření podpory LGBT+ lidem v regionu. „Ostrava se dlouhodobě prezentuje jako tzv. QUEER!!! friendly město, neměli jsme důvod předpokládat, že by se na tom nyní něco změnilo,” vysvětluje Lucie Návratová, organizátorka Ostravského PRIDU, „odpovědí nám však bylo především pobouření z programu našeho průvodu.”

Dva dny před průvodem obdržel kolektiv formální návrh na změnu lokality, jelikož konání shromáždění tohoto charakteru by z pohledu úřadu narušilo veřejný pořádek a pietu daného místa. „Požadavek města zahrnoval udržení absurdního odstupu 100 metrů od Památníku Rudé armády, který je centrem městského parku. Památník je přitom běžně přístupný veřejnosti bez jakýchkoliv omezení a byl v minulosti využíván k různým účelům, třeba jako divadelní rekvizita letní inscenace, kterou město finančně podpořilo. Návrh úřadu přišel nečekaně, na poslední chvíli, a navíc zcela postrádal věcné odůvodnění, neměli jsme tedy jediný důvod na něj přistoupit," doplňuje Lucie Návratová.

I doposud bezproblémová komunikace s policií se v den průvodu proměnila. „Na naši organizátorku se obrátil jeden z policistů a sdělil jí, že navzdory domluvě došlo v parku k vyznačení prostoru, do nějž nesmíme vstoupit. Odůvodnění tohoto postupu jsme se opět nedočkali. Na místě účastnicím a účastníkům ve vstupu do vymezené oblasti bránila policie,” doplňuje Klára Stolinská, mluvčí Ostravského PRIDU.


Co vedlo k náhlému obratu v komunikaci s městem, které se jinak prezentuje jako otevřené a tolerantní? V reakci na první ročník duhového průvodu zavítal do Ostravy ruský generální konzul Budaev, aby dal najevo nespokojenost s konáním LGBT+ shromáždění v blízkosti Památníku Rudé armády. Primátor Tomáš Macura vyjádřil souhlas s touto kritikou a přislíbil zákaz podobné akce na tomto místě v budoucnu. „Rusko je přitom útlakem LGBT+ lidí proslulé. Tamější legislativa zakazuje veřejné projevy lásky nebo vyjádření solidarity s LGBT+ komunitou pod sankcí vysoké peněžní pokuty či zatčení. V Čečensku, součásti Ruské federace, existují dokonce koncentrační tábory pro LGBT+ lidi. Primátor měl ideální příležitost tyto praktiky odsoudit, místo toho je ale přehlíží a nechává si diktovat, za jakých podmínek se zde mohou konat demonstrace,“ říká Klára Stolinská.

Kolektiv se proto rozhodl vyjádřit nesouhlas s neférovým jednáním ze strany města, ale také s potlačováním lidských práv v Rusku. „Happening pořádáme jakožto symbol solidarity jak pro naši místní LGBT+ komunitu, tak pro LGBT+ lidi všude na světě. Přesto, že diskriminace u nás není tolik viditelná, stále k ní dochází a za stejná práva a rovné zacházení musíme neustále bojovat. Odmítáme také zavírání očí před situací v jiných zemích jen proto, že se nás osobně nedotýká,” shrnuje Klára Stolinská.

__________

Zdrojem informace o návštěvě generálního konzula je zápis z jednání zastupitelstva (str. 10, 11).

----

Kolektiv Ostravský PRIDE organizuje průvod hrdosti a doprovodné akce v Moravskoslezském regionu. Jeho cílem je boj za práva sexuálních a genderových menšin, osvěta a podpora občanské angažovanosti v této oblasti a vytváření prostoru pro seberealizaci LGBT+ osob v regionu. Ostravský PRIDE stojí na nekomerčním principu a koná se bez podpory velkých korporací a sponzorů.