TZ: Začíná pátý ročník Ostravského PRAJDU. „Smyslem průvodu hrdosti není komerční barevná párty, ale důrazný protest proti útlaku kvír lidí”, říká organizátorský tým

Ostrava, 20. 7. 2023 – Ostravský PRAJD oslaví svůj pátý rok působení celotýdenní akcí na podporu práv LGBTQI+ lidí, která proběhne v termínu 22. – 30. 7. a vyvrcholí průvodem hrdosti v sobotu 29. července ve 13:00 v Komenského sadech.

 Letošní program Ostravského PRAJDu se kromě již tradičního průvodu skládá z několika doprovodných akcí. „V sobotu 22. 7. začínáme akcí „Kvířím, kvíříš, kvíříme” aneb otevřeným prostorem k společnému budování komunity, vzájemnému inspirování se, sdílení svých zkušeností a péče, ale i kamarádění se. Ve středu proběhne promítání filmu Lidi od režiséra*ky Kateř Tureček propojené se sdílením radostných kvír momentů a ve čtvrtek si v rámci workshopu vyzkoušíme, jaké to je být na jeden den v kůži uhlobarona Křetínského. Až do neděle 30. 7. je pak v PLATO Bauhaus k vidění výstava “Where Love is illegal”, představující příběhy přeživších členů*ek LGBTQI+ komunity ze zemí, ve kterých je být queer ilegální,” představuje program Sára Hájková, členka kolektivu.

V sobotu 29. 7. se chystá průvod městem, po kterém bude  v parku následovat různorodý program. “Prajd je více, než jen oslavou kvír života, jedná se především o radikální coming-out a protest proti stále trvajícímu útlaku všech lidí — nejen z hlediska sexuální orientace a genderové identity, ale také třídy, barvy kůže a jiných charakteristik. Nedávný útok na gruzínský pride, stejně jako zkušenosti LGBTQI+ lidí po celém světě ukazují, že smyslem pochodů není barevná párty, která pod záminkou oslavy demokratických hodnot omezuje právo na sebevyjádření kvír lidí, normalizuje nenávistnou rétoriku a debatování o našem bytí a snaží se nás dostat do pozice, ve které máme politikům a korporátům za právo na naši existenci poslušně děkovat. Prajd musí být důrazným protestem proti přetrvávajícímu útlaku a útokům na lidská práva a snahám o likvidaci jejich nositelů,” říká Lucie Arendacká, členka kolektivu. 

Všechny akce jsou organizované kvír antikapitalistickým kolektivem Ostravský PRAJD, jenž slaví pět let od prvního průvodu. ,,Za těch pět let se náš kolektiv různě formoval a proměňoval, stále však jsme kvír antikapitalistický kolektiv s důrazem na intersekcionalitu, který bojuje za spravedlivější svět. Bojujeme proti všem formám oprese, ať už se jedná o kapitalismus, patriarchát, heteronormativní narativy, které jsou nám celý život předkládány, ale také proti omezování naší imaginace a snahám o vytvoření hegemonické představy o kvír existenci, do které nás společnost tlačí, což se dá nazvat procesem gentrifikace našich myslí. Tímto spojením vyzýváme k důslednému boji za rovnost a za spravedlivou společnost pro všechny, která staví lidská práva, klimatickou a sociální spravedlnost nad chamtivostí a ziskem,” představuje cíle a motivace Klára Stolinská, členka kolektivu. 

___ 

Kolektiv Ostravský PRAJD organizuje průvod hrdosti a doprovodné akce v regionu. Jeho cílem je boj za práva sexuálních a genderových menšin, osvěta a podpora občanské angažovanosti v této oblasti a vytváření prostoru pro seberealizaci LGBT+ osob v regionu. Ostravský PRAJD stojí na nekomerčním principu a koná se bez podpory korporací a sponzorů.

Kontakt:
Klára Stolinská
+420 739 718 801
kolektiv@ostravskyprajd.cz