Ostrava je duhová:
cesta k LGBT+ aktivismu

Název projektu: Ostrava je duhová: cesta k LGBT+ aktivismu

Doba realizace: 1.6.2022 - 31.8.2022

Kontaktní údaje: kolektiv@ostravskyprajd.cz


Anotace:

Hlavním cílem projektu je podpořit občanskou angažovanost v LGBT+ tématech v ostravském regionu. V rámci sérii akcí plánujeme účastníkům*cím představit možnosti občanské participace v následujícím tématech: organizace průvodů hrdosti, migrace LGBT+ lidí, právní překážky pro LGBT+ osoby, aktivní stáří LGBT+ lidí. Závěrečná akce pak bude soustředěna na networking lidí, kteří by se rádi v jednotlivých tématech angažovali. Vedlejším cílem projektu je na našich akcích vytvořit bezpečné místo setkávání pro celou ostravskou LGBT+ komunitu.


Akce uspořádané v rámci projektu:


Výsledek projektu:

Projektem jsme reagovaly*i na problém nízké občanské angažovanosti v Moravskoslezském kraji v LGBT+ tématech, jejiž důsledkem je nepřijetí a nerespektování LGBT+ osob. V rámci celého projektu se nám podařilo uskutečnit 6 veřejných akcí na téma občanské participace v LGBT+ tématice. Celkově se všech akcí účastnilo přes 100 lidí. Poslední veřejná akce - síťovací setkání - umožnila jednotlivcům se zájmem se v dané tématice angažovat se navzájem se poznat, propojit a společně rozvíjet plány na další zapojení do LGBT+ aktivit občanské společnosti.